6th  of September     -  half day , till 13.00

 7th  of  September    -  CLOSED

 8th  of  September    -  half day , till 13.00

12th of  September   -  CLOSED   

16th of  September   -  half day , till 13.00

 

 

 

 

 

 

 

additional documents, business, transportation, visa, visa/permit extension, visa/permit obtaining, бизнес, виза, дополнительные документы, оформление визы, продление визы, транспорт